top of page

afdruk


Volgens § 5 TMG


Vito Benedetti Guerrero
Avenida Plutarco 67, 3B
29010 Malaga


Contact
Telefoon: +34 677694805
E-mail: info@nie-nummer-spanien.com


Btw-nummer
Btw-identificatienummer overeenkomstig artikel 27 a van de wet op de omzetbelasting:
ES77445070E


Redactie verantwoordelijk


Vito Benedetti Guerrero


Geschillenbeslechting door de EU


De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

U vindt ons e-mailadres in de juridische kennisgeving hierboven.


Beslechting van consumentengeschillen/universele arbitragecommissie


Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Inhoud van het online aanbod

De huidige website biedt de gebruiker informatie over de diensten die wij aanbieden. In de rubriek “Blog” publiceren wij diverse artikelen over overwegend juridische onderwerpen. Alle gepubliceerde bijdragen zijn naar beste weten en overtuiging tot stand gekomen; noch de auteur, noch de eigenaar van de website aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, noch als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie noch vanwege het gebrek aan beschikbaarheid van de website. De eigenaar en de auteurs behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten. De verstrekte informatie bevat geen professioneel advies (juridisch, fiscaal etc.) en beoogt niet het relevante advies te vervangen, aangezien dit alleen voor het specifieke geval en door het relevante gespecialiseerde personeel kan worden gegeven. Als de auteur of een andere persoon verbonden aan het advocatenkantoor reageert op opmerkingen in een artikel, op deze of een andere website, moeten deze altijd als algemeen worden beschouwd en niet specifiek voor het specifieke geval.

Referenties en links

Alle verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) worden door ons gecontroleerd voordat er naar verwezen wordt. Na controle van de pagina aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina.

 

auteursrechten

Het auteursrecht op alle inhoud ligt altijd bij de betreffende auteur of de eigenaar van de website. Elke reproductie of gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden, behalve met de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

(c) 2022-rechten op alle inhoud voorbehouden.

bottom of page